Loes Wijnands

Loes Wijnands, kinderfysiotherapeute

Loes Wijnands is begin 2010 afgestudeerd als fysiotherapeut en is sindsdien werkzaam bij Meiland Fysiotherapie. Loes haar passie ligt bij het onderzoeken en behandelen van kinderen. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat zij in augustus 2014 haar Masteropleiding Kinderfysiotherapie heeft afgerond. Loes doet al jaren aan vrijwilligerswerk bij scouting Bosgeest (voorheen Bronsgeest en Bostreno). Loes is daar op dit moment leiding bij de Esta’s (meisjes van 7 tot 11 jaar).

Kinderfysiotherapie

Loes heeft zich tijdens de opleiding gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren.

Kinderen kunnen naar een kinderfysiotherapeut  voor o.a. de volgende problemen:

Na de opleiding kinderfysiotherapie heeft Loes de cursus ‘plagiocephalometrie’ met goed gevolg afgerond. Dit houdt in dat Loes babyhoofdjes mag en kan meten en beoordelen, bijvoorbeeld bij afplatting als gevolg van een voorkeurshouding.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het echter langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, het overstrekken van gewrichten of moeite hebben met het veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende  beschikken over motorische vaardigheden problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Terug naar Mensen.