Uw kind in deskundige handen

Folder-Meiland-fysio-kinder-1Ik, Loes Wijnands, heb als kinderfysiotherapeut, na de algemene fysiotherapie opleiding, een Master-opleiding van 3 jaar gevolgd voor kinderfysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Ik heb mij tijdens de opleiding gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren.

Kinderen kunnen naar een kinderfysiotherapeut voor o.a. de volgende problemen:

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen.
Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Bij de kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut wil ik allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Ik verzamel informatie bij u als ouder(s) en zo nodig bij de leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe uw kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Verder onderzoek ik uw kind en neem daarbij (motorische) tests af. Tenslotte bespreek ik de bevindingen met u en stellen we samen een behandelplan op.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Het doel is dat uw kind beter functioneert in de eigen leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings-, positionerings- en speladviezen aan u als ouder(s). U kunt op die manier samen met uw kind thuis oefenen. Als het nodig blijkt, dan kan de behandeling ook in de thuissituatie plaatsvinden.

Hoe lang duurt het?

Voor elke behandeling van uw kind neem ik een halfuur tot drie kwartier de tijd, afhankelijk van het energie level en concentratievermogen van uw kind. De duur van de behandelperiode is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

Verwijzing en vergoeding

Vaak bent u het zelf als ouder(s) of is de leerkracht diegene die signaleert dat uw kind een motorisch probleem heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of uw kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt in de meeste gevallen zonder verwijsbriefje bij mij terecht. Mocht ik toch een verwijsbriefje nodig hebben, dan zal ik dat u melden.

De behandeling wordt bij mij, als geregistreerd kinderfysiotherapeut, geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Folder-Meiland-fysio-kinder-3