Kwaliteit

Meiland Fysiotherapie biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De zorg is klantgericht en wordt constant geëvalueerd en verbeterd. Evalueren doen we samen met patiënten tijdens de behandeling, maar bijvoorbeeld ook door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek. Het behandelaanbod en de dienstverlening worden jaarlijks doorgelicht en waar nodig verbeterd. Zorg en dienstverlening worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en specifieke problemen van patiënten. Wij zien de patiënt als een actieve deelnemer in de diagnostiek, de behandeling én in het continu verbeteren van de kwaliteit.

Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin officieel erkende zorgverleners zijn geregistreerd. Ook staan zij ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Dit register is in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, bijscholing en vakoverleg voldoet mag zich in het CKR inschrijven. Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie heeft een aantal richtlijnen ontwikkeld. Die richtlijnen beschrijven onderwerpen waarmee fysiotherapeutische behandeling wetenschappelijk onderbouwd wordt. Meiland Fysiotherapie wil de kwaliteit waarborgen en werkt volgens deze richtlijnen. Daarnaast heeft de praktijk een regeling met een audit bureau dat alle cliëntendossiers controleert. De audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. Tevens zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en therapeuten. Om die reden neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview en is volledig anoniem. Na de laatste behandeling ontvangt u, indien U toestemming heeft gegeven, een e-mail van Qualiview uit naam van onze praktijk met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de vragenlijst neemt 10-15 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren.