Netwerken

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF)

Het team van Meiland Fysiotherapie werkt door middel van intercollegiaal overleg aan kwaliteitsverbetering van de praktijk. Wij komen enkele keren per jaar bijeen om op een gestructureerde wijze in gesprek te zijn over alle aspecten van het vak fysiotherapie. Op deze manier kunnen we blijven reflecteren op ons handelen en dragen we bij aan kwaliteitsverbetering op de werkvloer.

Claudicatio netwerk

ClaudicatioNetMeiland Fysiotherapie streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle cliënten met perifeer vaatlijden, oftewel etalagebenen. Daarom maken wij deel uit van een landelijk netwerk van claudicatiotherapeuten gespecialiseerd in het geven van looptherapie.

MS netwerk

MS NetwerkHet MS netwerk is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met MS. Het netwerk bestaat onder andere uit neurologen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, revalidatieartsen en maatschappelijk werkers. Meiland Fysiotherapie heeft zich aangesloten bij het MS netwerk en is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met MS.

Parkinson netwerk

ParkinsonNetHet leveren van optimale zorg aan cliënten met Parkinson of een atypisch Parkinsonisme is ons doel. Vanuit die gedachte maken wij als praktijk deel uit van een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van Parkinsoncliënten.

Heup-knie netwerk Rijnland

Heup & Knie Prothesiologie NetwerkHet Rijnland Heup-Knie Netwerk is opgericht door de orthopeden van het Alrijne (voorheen het Rijnland) ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Het is een netwerk van orthopeden en fysiotherapeuten die samenwerken om het zorgproces rond een nieuwe heup of knie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Alle aangesloten fysiotherapeuten voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria en werken volgens behandelprotocollen die samen met de orthopeden zijn vastgesteld.

Wittemeer netwerk

Wittemeer netwerkMeiland Fysiotherapie heeft de ambitie om zich te blijven ontwikkelen. Daarom zijn wij aangesloten bij Wittemee, een netwerkorganisatie voor en van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Wittemee ondersteunt de praktijk op het gebied van kennis- en kwaliteitsontwikkeling, consulting, bedrijfsvoering en de positie op de markt.

Buurtzorg netwerk

Meiland Fysiotherapie werkt samen met diverse thuiszorgorganisaties in de regio. In het bijzonder met Buurtzorg, een thuiszorgorganisatie bestaande uit verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. In deze samenwerking participeert tevens een ergotherapeut. Het doel van deze samenwerking is om de zorg voor thuiswonende chronisch zieken en (kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen in huis en het bieden van praktische oefentherapie waardoor de cliënten verantwoord thuis kunnen blijven wonen. De fysiotherapeut kent de ergotherapeut en de verpleegkundigen. Ze zien elkaar regelmatig tijdens het multidisciplinair overleg en hebben korte onderlinge samenwerkingslijnen.

DCD netwerk

DCD is een afkorting van Development Coördination Disorder, oftewel een coördinatie ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD kunnen last hebben van grote bewegingsonrust, problemen met de fijne motoriek en met de coördinatie. Het DCD netwerk is een netwerk opgezet door het Rijnland Revalidatie Centrum om de samenwerking tussen verschillende disciplines te verbeteren en kennis uit te wisselen. Onze kinderfysiotherapeut maakt deel uit van dit netwerk.