Samenwerking

Bij Meiland Fysiotherapie staat samenwerking met andere disciplines hoog in het vaandel. Uit onze vakrichtlijnen is gebleken dat samenwerking met andere disciplines de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (fysiotherapeutische) zorg verhoogt. Het is belangrijk dat de verschillende zorgverleners inzicht hebben in elkaars deskundigheid en werkwijze en dat zij de informatieverstrekking aan de cliënt op elkaar afstemmen. Deze samenwerking gebeurt uiteraard niet zonder de toestemming van u als cliënt. Meiland Fysiotherapie heeft een goede samenwerking met zowel huisartsen in Noordwijkerhout als in de Zilk. Tevens werken wij onder meer samen met:

Daarnaast bieden wij regelmatig stageplaatsen aan fysiotherapiestudenten om hen de kans te geven zich in de praktijk op het vak fysiotherapie te kunnen voorbereiden.